ẮC QUY 3K - THAILAND
Ắc Quy 3K 12V-160AH (T-1285)
Liên hệ VNĐ
3K 8V-170AH (T-885LL)
Liên hệ VNĐ
3K 6V-225AH (T-105LL)
Liên hệ VNĐ
Sản phẩm bán chạy
Ắc Quy 3K 12V-160AH (T-1285)

Liên hệ

3K 8V-170AH (T-885LL)

Liên hệ

3K 6V-225AH (T-105LL)

Liên hệ

Ắc quy GS DIN45L ( 12V- 45Ah )
Liên hệ VNĐ
GS Q-85
Ắc quy GS Q-85 ( 12V- 65Ah )
Liên hệ VNĐ
GS MF85D26L
Ắc quy GS MF80D26L ( 12V70Ah )
Liên hệ VNĐ
Ắc quy GS MF80D26R ( 12V70Ah )
Liên hệ VNĐ
AC QUY 40B19R GS
Ắc quy GS 40B19R ( 12V35Ah )
Liên hệ VNĐ
GS 40B19LS
Ắc quy GS 40B19LS ( 12V35Ah )
Liên hệ VNĐ
AC QUY GS 40B19L
Ắc quy GS 40B19L ( 12V35Ah )
Liên hệ VNĐ
GS DIN70L - LBN
Ắc quy GS DIN 70L-LBN ( 12V70Ah )
Liên hệ VNĐ
GS DIN60L - LBN
Ắc quy GS DIN 60L-LBN ( 12V60Ah )
Liên hệ VNĐ
AC QUY GS DIN 60L
Ắc quy GS DIN 60R ( 12V-60Ah )
Liên hệ VNĐ
Sản phẩm bán chạy
Ắc quy GS DIN45L ( 12V- 45Ah )

Liên hệ

Ắc quy GS Q-85 ( 12V- 65Ah )

Liên hệ

Ắc quy GS MF80D26L ( 12V70Ah )

Liên hệ

Ắc quy GS MF80D26R ( 12V70Ah )

Liên hệ

Ắc quy GS 40B19R ( 12V35Ah )

Liên hệ

ENIMAC CMF36B20R ( 12V-35Ah )
Liên hệ VNĐ
ẮC QUY VARTA N120/150F51( 12V120Ah )
Liên hệ VNĐ
ẮC QUY VARTA N200/22H52H ( 12V200Ah )
Liên hệ VNĐ
ẮC QUY VARTA N150/180G51( 12V150Ah )
Liên hệ VNĐ
ẮC QUY VARTA 42B24R ( 12V38Ah )
Liên hệ VNĐ
ẮC QUY VARTA 54087 ( 12V40Ah )
Liên hệ VNĐ
Ắc quy ATLAS Q85 (12V- 65Ah )
Liên hệ VNĐ
ẮC QUY VARTA AGM LN6 605901053 ( 12V105Ah )
Liên hệ VNĐ
ROCKET EFB Q85 STAR STOP ( 12V-65Ah )
Liên hệ VNĐ
ẮC QUY ROCKET 57820L ( 12V-78Ah )
Liên hệ VNĐ
Sản phẩm bán chạy
ENIMAC CMF36B20R ( 12V-35Ah )

Liên hệ

ẮC QUY VARTA N120/150F51( 12V120Ah )

Liên hệ

ẮC QUY VARTA N200/22H52H ( 12V200Ah )

Liên hệ

ẮC QUY VARTA N150/180G51( 12V150Ah )

Liên hệ

ẮC QUY VARTA 42B24R ( 12V38Ah )

Liên hệ

ẮC QUY MÁY CHÀ SÀN
ẮC QUY TN POWER TNE12-100 ( 12V-100Ah)
Liên hệ VNĐ
acquybaovan.com
ẮC QUY TROJAN 27TMX ( 12V-105Ah )
Liên hệ VNĐ
Sản phẩm bán chạy
ẮC QUY TN POWER TNE12-100 ( 12V-100Ah)

Liên hệ

ẮC QUY TROJAN 27TMX ( 12V-105Ah )

Liên hệ

ẮC QUY MOTOLITE - PHILIPINE
AC QUY MOTOLITE 1055D31R
ẮC QUY MOTOLITE NS40L ( 12V-35Ah )
Liên hệ VNĐ
AC QUY MOTOLITE 1055D31R
ẮC QUY MOTOLITE NS40ZLS ( 12V-40Ah )
Liên hệ VNĐ
AC QUY MOTOLITE 1055D31R
ẮC QUY MOTOLITE 55D23L ( 12V – 60Ah )
Liên hệ VNĐ
AC QUY MOTOLITE 1055D31R
ẮC QUY MOTOLITE NX110-5L ( 12V – 70Ah )
Liên hệ VNĐ
AC QUY MOTOLITE 1055D31R
ẮC QUY MOTOLITE 95D31L ( 12V – 80Ah )
Liên hệ VNĐ
AC QUY MOTOLITE 1055D31R
ẮC QUY MOTOLITE 105D31 L ( 12V – 90Ah )
Liên hệ VNĐ
AC QUY MOTOLITE 1055D31R
ẮC QUY MOTOLITE NS60LS ( 12V – 45Ah )
Liên hệ VNĐ
AC QUY MOTOLITE 1055D31R
ẮC QUY MOTOLITE 105D31R ( 12V – 90Ah )
Liên hệ VNĐ
AC QUY MOTOLITE 1055D31R
ẮC QUY MOTOLITE 95D31R ( 12V – 80Ah )
Liên hệ VNĐ
AC QUY MOTOLITE 1055D31R
ẮC QUY MOTOLITE NX110-5R ( 12V – 70Ah )
Liên hệ VNĐ
Sản phẩm bán chạy
ẮC QUY MOTOLITE NS40L ( 12V-35Ah )

Liên hệ

ẮC QUY MOTOLITE NS40ZLS ( 12V-40Ah )

Liên hệ

ẮC QUY MOTOLITE 55D23L ( 12V – 60Ah )

Liên hệ

ẮC QUY MOTOLITE NX110-5L ( 12V – 70Ah )

Liên hệ

ẮC QUY MOTOLITE 95D31L ( 12V – 80Ah )

Liên hệ

Ắc Quy Panasonic N-75D26R( 12V-65Ah )
Liên hệ VNĐ
Ắc Quy Panasonic N-75D26L ( 12V-65Ah )
Liên hệ VNĐ
Ắc Quy Panasonic N-80D23L ( 12V-65Ah )
Liên hệ VNĐ
Ắc Quy Panasonic N-80D23R( 12V-65Ah )
Liên hệ VNĐ
Ắc Quy Panasonic N-70D23L ( 12V-60Ah )
Liên hệ VNĐ
Ắc Quy Panasonic N-70D23R( 12V-60Ah )
Liên hệ VNĐ
Ắc Quy Panasonic N-46B24LS ( 12V-45Ah )
Liên hệ VNĐ
Ắc Quy Panasonic N-46B24R ( 12V-45Ah )
Liên hệ VNĐ
Ắc Quy Panasonic N-46B24L ( 12V-45Ah )
Liên hệ VNĐ
Ắc Quy Panasonic N-46B19L ( 12V-40Ah )
Liên hệ VNĐ
Sản phẩm bán chạy
Ắc Quy Panasonic N-75D26R( 12V-65Ah )

Liên hệ

Ắc Quy Panasonic N-75D26L ( 12V-65Ah )

Liên hệ

Ắc Quy Panasonic N-80D23L ( 12V-65Ah )

Liên hệ

Ắc Quy Panasonic N-80D23R( 12V-65Ah )

Liên hệ

Ắc Quy Panasonic N-70D23L ( 12V-60Ah )

Liên hệ

PA12-12
ẮC QUY PINACO PA12-12 ( 12V-12Ah)
Liên hệ VNĐ
ẮC QUY PINACO PA6-4.5 ( 6V-4.5Ah)
Liên hệ VNĐ
PA12-7.2
ẮC QUY PINACO PA12-7.2 ( 12V-7.2Ah)
Liên hệ VNĐ
ẮC QUY VISION 6FM100D-X (12V100AH)
Liên hệ VNĐ
ẮC QUY VISION 6FM150D-X (12V150AH)
Liên hệ VNĐ
ẮC QUY VISION 6FM200D-X (12V200AH)
Liên hệ VNĐ
ẮC QUY VISION 6FM120E-X (12V120AH)
Liên hệ VNĐ
ẮC QUY VISION 6FM75-X (12V75AH)
Liên hệ VNĐ
ẮC QUY VISION 6FM65E-X (12V65AH)
Liên hệ VNĐ
ẮC QUY VISION 6FM55-X (12V55AH)
Liên hệ VNĐ
Sản phẩm bán chạy
ẮC QUY PINACO PA12-12 ( 12V-12Ah)

Liên hệ

ẮC QUY PINACO PA6-4.5 ( 6V-4.5Ah)

Liên hệ

ẮC QUY PINACO PA12-7.2 ( 12V-7.2Ah)

Liên hệ

ẮC QUY VISION 6FM100D-X (12V100AH)

Liên hệ

ẮC QUY VISION 6FM150D-X (12V150AH)

Liên hệ

ẮC QUY XE ĐẠP ĐIỆN - XE MÁY ĐIỆN
Nơi nhập dữ liệu
ẮC QUY VISION CP12170E-X ( 12V-17Ah )
Liên hệ VNĐ
cp12120
ẮC QUY VISION CP12120 (12V12AH)
Liên hệ VNĐ
vision cp1270
ẮC QUY VISION CP1270 (12V7AH)
Liên hệ VNĐ
AC QUY GLOBE WP15-12SE
ẮC QUY GLOBE WP15-12SE ( 12V – 15Ah )
460.000 VNĐ
AC QUY GLOBE 12V-12AH
ẮC QUY GLOBE WP20-12IE ( 12V – 20Ah )
750.000 VNĐ
GLOBE WP12-12SE
ẮC QUY GLOBE WP12-12SE ( 12V – 12Ah )
430.000 VNĐ
Sản phẩm bán chạy
ẮC QUY VISION CP12170E-X ( 12V-17Ah )

Liên hệ

ẮC QUY VISION CP12120 (12V12AH)

Liên hệ

ẮC QUY VISION CP1270 (12V7AH)

Liên hệ

ẮC QUY GLOBE WP15-12SE ( 12V – 15Ah )

460.000 đ

ẮC QUY GLOBE WP20-12IE ( 12V – 20Ah )

750.000 đ

Nơi nhập dữ liệu
ẮC QUY US 2200XC ( 6V-232Ah ) – USA
Liên hệ VNĐ
Nơi nhập dữ liệu
ẮC QUY US 8VGC HC XC ( 8V-183Ah ) – USA
Liên hệ VNĐ
Nơi nhập dữ liệu
ẮC QUY US 12VRX XC ( 12V-155Ah ) – USA
Liên hệ VNĐ
acquybaovan.com
ẮC QUY TROJAN L16P-AC ( 6V -420Ah )
Liên hệ VNĐ
ẮC QUY ROCKET L-890 ( 8V-190Ah)
Liên hệ VNĐ
ẮC QUY ROCKET L-105 ( 6V-225Ah )
Liên hệ VNĐ
ac quy bao van S-1275
ẮC QUY SILVER S-1275 ( 12V-145Ah)
Liên hệ VNĐ
ac quy bao van S-875
ẮC QUY SILVER S-875 ( 8V-165Ah)
Liên hệ VNĐ
ac quy bao van ban binh Silver - usa
ẮC QUY SILVER S-105 ( 6V-215Ah )
Liên hệ VNĐ
ẮC QUY ROCKET L-1275 ( 12V-150Ah)
Liên hệ VNĐ
Sản phẩm bán chạy
ẮC QUY US 2200XC ( 6V-232Ah ) – USA

Liên hệ

ẮC QUY US 8VGC HC XC ( 8V-183Ah ) – USA

Liên hệ

ẮC QUY US 12VRX XC ( 12V-155Ah ) – USA

Liên hệ

ẮC QUY TROJAN L16P-AC ( 6V -420Ah )

Liên hệ

ẮC QUY ROCKET L-890 ( 8V-190Ah)

Liên hệ

ẮC QUY XE MÁY
AC QUY YUASA 7AH
ẮC QUY YTX7A ( 12V- 7Ah )
450.000 VNĐ
ac quy gt9a
ẮC QUY GT9A ( 12V- 9Ah )
490.000 VNĐ
AC QUY GT7A-H
ẮC QUY GT7A – H ( 12V- 7Ah )
480.000 VNĐ
AC QUY GT6A
ẮC QUY GT6A ( 12V- 6Ah )
320.000 VNĐ
AC QUY GT5A
ẮC QUY GT5A ( 12V- 5Ah )
290.000 VNĐ
AC QUY GS GTZ6V
ẮC QUY GTZ6V ( 12V- 5Ah )
350.000 VNĐ
GS GTZ5S
ẮC QUY GS GTZ5S ( 12V- 3.5Ah )
320.000 VNĐ
Sản phẩm bán chạy
ẮC QUY YTX7A ( 12V- 7Ah )

450.000 đ

ẮC QUY GT9A ( 12V- 9Ah )

490.000 đ

ẮC QUY GT7A – H ( 12V- 7Ah )

480.000 đ

ẮC QUY GT6A ( 12V- 6Ah )

320.000 đ

ẮC QUY GT5A ( 12V- 5Ah )

290.000 đ

ROCKET 48V
ẮC QUY ROCKET 48 V
Liên hệ VNĐ
ROCKET 36V
ẮC QUY ROCKET 36 V
Liên hệ VNĐ
ROCKET 24V
ẮC QUY ROCKET 24V
Liên hệ VNĐ
HITACHI 48V
ẮC QUY HITACHI 48V
Liên hệ VNĐ
AC QUY 36V HITACHI
ẮC QUY HITACHI 36V
Liên hệ VNĐ
AC QUY HITACHI 24V NHẬT BẢN
ẮC QUY HITACHI 24V
Liên hệ VNĐ
Sản phẩm bán chạy
ẮC QUY ROCKET 48 V

Liên hệ

ẮC QUY ROCKET 36 V

Liên hệ

ẮC QUY ROCKET 24V

Liên hệ

ẮC QUY HITACHI 48V

Liên hệ

ẮC QUY HITACHI 36V

Liên hệ

INVERTER - BỘ LƯU ĐIỆN UPS
INVERTER 24V 1400VA
Inverter 24V1400VA
Liên hệ VNĐ
MÁY ĐỔI ĐIỆN 2000VA ( INVERTER )/24 VDC
6.400.000 VNĐ
MÁY ĐỔI ĐIỆN 1000VA ( INVERTER )/24 VDC
3.400.000 VNĐ
MÁY ĐỔI ĐIỆN 500VA ( INVERTER )/24 VDC
2.650.000 VNĐ
MÁY ĐỔI ĐIỆN 500VA ( INVERTER )/12 VDC
2.650.000 VNĐ
INVERTER 5000VA
Inverter 48V 5000VA
Liên hệ VNĐ
INVERTER 48V
Inverter 48V3000VA(TF)
Liên hệ VNĐ
INVERTER 2000VAT AST
Inverter 24V2000VA
Liên hệ VNĐ
INVERTER 24V 1400VA
Inverter 24V1400VA
Liên hệ VNĐ
INVERTER24V
Inverter 24V850VA TF
Liên hệ VNĐ
Sản phẩm bán chạy
Inverter 24V1400VA

Liên hệ

MÁY ĐỔI ĐIỆN 2000VA ( INVERTER )/24 VDC

6.400.000 đ

MÁY ĐỔI ĐIỆN 1000VA ( INVERTER )/24 VDC

3.400.000 đ

MÁY ĐỔI ĐIỆN 500VA ( INVERTER )/24 VDC

2.650.000 đ

MÁY ĐỔI ĐIỆN 500VA ( INVERTER )/12 VDC

2.650.000 đ

MÁY PHÁT ĐIỆN
DÂY CÂU BÌNH ẮC QUY ÔTÔ 1000AMP
400.000 VNĐ
DÂY CÂU BÌNH ÔTÔ 600AMP
400.000 VNĐ
Sản phẩm bán chạy
DÂY CÂU BÌNH ẮC QUY ÔTÔ 1000AMP

400.000 đ

DÂY CÂU BÌNH ÔTÔ 600AMP

400.000 đ

ROBOT TỰ ĐỘNG 15A ( 12V-24V ) DÂY ĐỒNG
2.150.000 VNĐ
SẠC ROBOT ĐIỆN TỬ THÔNG MINH 15A – 12V
1.300.000 VNĐ
SẠC ROBOT TĂNG GIẢM 100A- DÂY NHÔM
5.900.000 VNĐ
SẠC ROBOT TĂNG GIẢM 50A – DÂY NHÔM
3.700.000 VNĐ
ROBOT TỰ ĐỘNG 15A ( 12V-24V ) DÂY NHÔM
1.750.000 VNĐ
SẠC ROBOT TỰ ĐỘNG 30A ( 12V-24V ) DÂY ĐỒNG
2.600.000 VNĐ
SẠC ROBOT TĂNG GIẢM 30A ( 12V-24V-36V ) DÂY ĐỒNG
2.900.000 VNĐ
SẠC ROBOT TĂNG GIẢM 20A ( 12V – 24V ) DÂY ĐỒNG
1.500.000 VNĐ
ROBOT TĂNG GIẢM 10A ( 12V – 24V ) DÂY NHÔM
1.050.000 VNĐ
ROBOT TĂNG GIẢM 10A ( 12V – 24V ) DÂY ĐỒNG
1.200.000 VNĐ
Sản phẩm bán chạy
ROBOT TỰ ĐỘNG 15A ( 12V-24V ) DÂY ĐỒNG

2.150.000 đ

SẠC ROBOT ĐIỆN TỬ THÔNG MINH 15A – 12V

1.300.000 đ

SẠC ROBOT TĂNG GIẢM 100A- DÂY NHÔM

5.900.000 đ

SẠC ROBOT TĂNG GIẢM 50A – DÂY NHÔM

3.700.000 đ

ROBOT TỰ ĐỘNG 15A ( 12V-24V ) DÂY NHÔM

1.750.000 đ

TÌM BÌNH ẮC QUY THEO XE
AC-QUY-BAO-VAN
DELKOR NS60LS ( 12V-45Ah )
Liên hệ VNĐ
Máy kiểm tra ắc quy JTC-BT600A Đài Loan
6.050.000 VNĐ
MÁY KIỂM TRA ẮC QUY BT-54
550.000 VNĐ
ENIMAC CMF46B24LS ( 12V-45Ah )
Liên hệ VNĐ
ac quy varta 45ah
ẮC QUY VARTA 65B24LS ( 12V50Ah )
Liên hệ VNĐ
atlas 50b24
ATLAS 50B24LS (12V-45Ah )
Liên hệ VNĐ
MÁY KIỂM TRA ẮC QUY – JTC 4608
2.100.000 VNĐ
GS MF46B24LS
Ắc quy GS MF46B24LS ( 12V-45Ah )
Liên hệ VNĐ
AC QUY DONG NAI CMF 55B24LS
Đồng Nai CMF 55B24LS ( 12V-52Ah )
Liên hệ VNĐ
ROCKET NX100-S6LS ( 12V-45Ah )
Liên hệ VNĐ
Sản phẩm bán chạy
DELKOR NS60LS ( 12V-45Ah )

Liên hệ

Máy kiểm tra ắc quy JTC-BT600A Đài Loan

6.050.000 đ

MÁY KIỂM TRA ẮC QUY BT-54

550.000 đ

ENIMAC CMF46B24LS ( 12V-45Ah )

Liên hệ

ẮC QUY VARTA 65B24LS ( 12V50Ah )

Liên hệ

MAXXI 155R13
VỎ XE MAXXI 155R13 ( 8PR )
Liên hệ VNĐ
vo xe bridgestone
VỎ XE BRIDGESTONE 155R12C ( 8PR )
Liên hệ VNĐ
155R12C
VỎ XE CASUMINA 155R12C ( 8PR )
Liên hệ VNĐ
VO XE DIEN 205
VỎ XE CARLISLE 205/50-10 ( 4PR )
Liên hệ VNĐ
carlisle
VỎ XE CARLISLE 18 x 8,5 – 8 ( 6PR )
Liên hệ VNĐ
VỎ XE CARLISLE
VỎ XE CARLISLE 18 x 8,5 – 8 ( 4 PR )
Liên hệ VNĐ
carlisle 18x6,5-8
VỎ XE CARLISLE 18 x 6,5 – 8 ( 4PR )
Liên hệ VNĐ
Sản phẩm bán chạy
VỎ XE MAXXI 155R13 ( 8PR )

Liên hệ

VỎ XE BRIDGESTONE 155R12C ( 8PR )

Liên hệ

VỎ XE CASUMINA 155R12C ( 8PR )

Liên hệ

VỎ XE CARLISLE 205/50-10 ( 4PR )

Liên hệ

VỎ XE CARLISLE 18 x 8,5 – 8 ( 6PR )

Liên hệ

ĐỐI TÁC

Trụ sở: 195 Quốc Lộ 1A, Khu Phố 3A, P.Thạnh Lộc, Q12, HCM

Kho hàng: 16B7 Khu nhà ở Nam Long - P.Thạnh Lộc - Quận 12- HCM

Hotline TPHCM: 028.37166709 - 0907.619.653 - 0912.864.824

Email:van@acquybaovan.com

Chi nhánh: 240A Lê văn hiến, P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng

Hotline : 0236.3619653-0912.864.824

Email:sale_danang@acquybaovan.com

Website: http://www.acquybaovan.com

Hãy hập thông tin của bạn để nhận được thông tin mới nhất từ chúng ta

Đang Online: 0

Tổng Người Truy Cập: 331974